Algemene Voorwaarden paardendierenarts Iko Hoogerbeets

Ik hanteer de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). U kunt die Algemene Voorwaarden via de onderstaande link downloaden:

Algemene Voorwaarden