Orthopedie

Bijna alle 1e en 2e lijn orthopedische onderzoeken en orthopedische behandelingen kunnen bij u aan stal/thuis uitgevoerd worden.

Beweging klacht, maar niet mank
Is uw paard niet mank, maar heeft u klachten qua beweging dan kan dit een voorstadium van mank worden zijn. Klachten zijn dan bijvoorbeeld:
- altijd naar rechts (of links) springen, - niet meer goed afzetten met 1 bepaald achterbeen voor de sprong, - niet goed naar links (of rechts) buigen en tegelijk de rechter (of linker) teugel niet aan willen nemen, - altijd ruim geweest en nu ineens kortere passen, - zwaar landen na de sprong, - 1 achterbeen volgt niet in het spoor van het voorbeen op de volte,.....


Bij verdoven van een deel van het been of een gewricht blijkt ook bij dit soort klachten dat de klacht meteen verdwenen is. Uw paard voelt dus al echt pijn zonder mank te lopen! In dit stadium kijken wat het onderliggende probleem is en behandelen is veel beter dan wachten tot uw paard echt zoveel pijn heeft dat hij mank gaat lopen. De gewricht, pees, band of ligament aantasting kan in een later stadium al veel erger zijn en meerdere behandelingen en/of een langere rust periode nodig hebben.

Uw paard is mank
Bij kreupelheid zal uw paard/pony eerst in stilstand onderzocht worden en er zullen vragen over de klacht gesteld worden. Daarna, mits uw pony/paard niet fractuur mank lijkt, vindt er een beoordeling tijdens beweging plaats. Dit doe ik door uw paard te laten draven op een harde en zachte volte en buigproeven uit te voeren. Hierna wordt er een gewrichts- of geleidingsanesthesie uitgevoerd, om de precieze plaats van het probleem te bevestigen. Uw paard voelt dan tijdelijk geen pijn in dat specifieke gewricht of deel van een onderbeen en loopt dan meteen niet meer kreupel of heeft een enorme verbetering (70 à 80%). Dit wordt eventueel gecombineerd met het maken van röntgenopnames en/of echografisch onderzoek.

Gewrichtsbehandeling