Preventie koliek paardendierenarts Iko Hoogerbeets

Koliek ontstaat vaak door een verandering in voer (ander hooi, krachtvoer, opeens toevoegen van slobber), werk, en /of omgeving. Dus bij een noodzakelijke verandering van voer, dit altijd geleidelijk doen, in een aantal dagen van het ene type voer langzaam overschakelen op het andere. Als een pony / paard een dag niet werkt, ruwvoer (hooi, voordroog) kan met de normale hoeveelheid doorgevoerd worden, maar de hoeveelheid krachtvoer halveren!!

Een andere hele belangrijke factor is ontworming. Paarden die ongeveer geen wormen hebben (goed ontwormd zijn en /of regelmatige mestcontrole en steeds negatief op wormen) hebben 10 x minder kans om koliek te krijgen dan paarden die een worminfestatie hebben.

De laatste belangrijke factor is de verhouding van de hoeveelheid krachtvoer tot ruwvoer. Een goede samenstelling van voer voor een paard van 500 kg met gemiddelde werkbelasting is bijvoorbeeld 2 x 1 kg krachtvoer per dag en een halve baal goede kwaliteit hooi (liefst in 2 à 3 keer). Let op: Van voordroog moet altijd 1½ à 2 x de hoeveelheid worden gevoerd als van hooi.