Parasieten/wormen

Alle paarden hebben maag-/darmwormen, maar dit kunnen er zo weinig zijn dat uw paard er geen conditieverlies van heeft en dat het absoluut niet nadelig is voor de gezondheid van uw paard. Als u altijd regelmatig en met de goede middelen ontwormd heeft of mestonderzoek heeft laten verrichten, is ontwormen vaak niet nodig of maar voor 1 of enkele van uw paarden.
In Nederland mag nog maar 1 x per jaar ontworming worden verstrekt zonder vooraf een mestonderzoek te hebben uitgevoerd om te kijken of het wel nodig is. Dit om klanten niet op kosten te jagen door onnodig te ontwormen en natuurlijk ook om resistentie vorming tegen de ontwormingsmiddelen tegen te gaan.
Maar niet alle wormen scheiden eieren via de mest uit, en wormen die dat niet doen zijn dus ook niet met een mestonderzoek aan te tonen. Daarom geven de dierenartsen als advies om in de herfst (eind oktober tot begin december) wel alle paarden te ontwormen met een combinatiepreparaat dat zowel de werkzame stof moxidectine als praziquantel bevat.

Mest onderzoek
Om te weten of u de paarden moet ontwormen, wordt er een mestonderzoek uitgevoerd. U moet daarvoor van 3 dagen wat mest verzamelen (per paard bewaren in een plastic zakje in de koelkast, de mest van 1 paard mag in 1 zakje bij elkaar gedaan worden). Na 3 dagen kunt u de mest brengen (of ik kom het bij u aan huis afhalen) om te laten onderzoeken.
Het aantal wormeieren per gram mest (EPG) wordt dan per paard bepaald.

Bij een EPG van 200 of hoger moet u paard ontwormd worden.

Ontwormen van paarden
Welke ontworming moet worden toegepast hangt onder andere af van weidegang en het al dan niet verwijderen van de mest van de wei/aankoop nieuwe paarden/veulens & jonge paarden/ jaargetijde. Als dierenarts schrijf ik de voor uw situatie beste keus aan ontworming voor, als ontwormen tenminste nodig is. U kunt die ontworming dan via mij krijgen of elders bestellen. In dat laatste geval krijgt u dan een recept mee.